Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Phương pháp ướp Trà Sen Hồng truyền thống

Phương pháp ướp Trà Sen Hồng truyền thống

Trà ướp hương Lài tinh khiết

Trà ướp hương Lài tinh khiết

Gặp mặt các tỉnh, thành phố tham gia Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

Gặp mặt các tỉnh, thành phố tham gia Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

Họp Tiểu ban Hậu cần, lễ tân phục vụ Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ hai năm 2013

Họp Tiểu ban Hậu cần, lễ tân phục vụ Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ hai năm 2013

CÁCH NHẬN BIẾT CHÈ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN NGON NHẤT?

CÁCH NHẬN BIẾT CHÈ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN NGON NHẤT?